Privacy Policy

Privacyverklaring en cookiebeleid


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18-4-2018.


Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

wij jou eerst om toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken (Sendcloud);

wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Inzien en aanpassen van jouw gegevens kan door op link “Inloggen” onderaan de pagina.

Twinkelke is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden jo u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens;

Bij een bezoek aan onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door jou worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:
 
    •    NAW-gegevens
    •    Telefoonnummer
    •    Factuuradres
    •    E-mailadres
    •    Betalingsgegevens
    •    IP-adres
 
Doeleinden;

Afhandelen bestelling
Om de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw NAW-gegevens.

Afhandelen betaalverkeer

Om de betaling van de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van jouw betaalgegevens.

Communicatie

Om de communicatie omtrent jouw bestelling en/of andere vragen eenvoudig te laten verlopen, maken wij gebruik van jouw persoonsgegevens/contactgegevens.

Uitvoering wettelijke plicht

Om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaren wij jouw bestelhistorie inclusief betaalgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn.

Marketing (indien toestemming)

Om jou van persoonlijke aanbiedingen te kunnen voorzien, maken wij gebruik van jouw persoonsgegevens/contactgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt wanneer jij hier toestemming voor hebt gegeven.

Fraudepreventie

Ten behoeve van fraudepreventie maken wij, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van jouw IP-adres, adresgegevens en betaalgegevens.

Indien dit nodig is voor een goede afhandeling van jouw bestelling, kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Hierover lees je meer in deze privacyverklaring.


Contact en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels verschillende kanalen (zoals chat, e-mail en social media). Jij kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die jij ons toestuurt, worden bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van jouw vraag.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij jezelf kan afmelden.

Publicatie

Wij publiceren jouw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en mogen onder geen beding gegevens voor andere doeleinden gebruiken dan door ons gesteld.

In onze webwinkel zijn koppelingen opgenomen. Deze koppelingen hebben enkel een link en geven geen persoonsgegevens door aan derden. De koppelingen waarvan we gebruik maken zijn Sendcloud (voor de verzending van pakketten) en Sisow (voor de betaalmogelijkheden).

Cookies

Wanneer jij onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij jou uitleggen waarom wij cookies gebruiken (de cookiebanner). Twinkelke  maakt gebruik van 1st party cookies.  Volgend gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor het gebruik van cookies.

Het staat jou vrij om cookies uit te schakelen middels jouw internetbrowser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkerovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw bestelling(en) af te handelen, inclusief nazorg, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht).

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is aan te bevelen deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kan je ten allen tijden contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kan ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kan je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kan deze terugvinden in de instellingen van jouw internetbrowser. Indien de gegevens niet kloppen, kan je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij jou graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Twinkelke.nl

Echterstraat 51

6102ES - Echt
info@twinkelke.nl